۲ شهریور ۱۳۹۴

ساعت sensorwake بجای زنگ ،شما را با بوی خوش از خواب بیدار میکند

صدای زنگ ساعت هنگام صبح شاید یکی از منفور ترین صداهایی باشد که هر کسی در زندگی خود می شنود. اما چه می شد اگر ساعت […]
۱۲ مرداد ۱۳۹۴

ساعتی شبیه به پادری که شما را مجبور به بیدار شدن میکند

عموما آدم ها برای بیدار شدن های صبحگاهی الارم موبایل خود را برای ساعت مورد نظر کوک می نمایند. اما ممکن است شیرینی خواب به اندازه […]