۲ شهریور ۱۳۹۴

ساعت sensorwake بجای زنگ ،شما را با بوی خوش از خواب بیدار میکند

صدای زنگ ساعت هنگام صبح شاید یکی از منفور ترین صداهایی باشد که هر کسی در زندگی خود می شنود. اما چه می شد اگر ساعت […]