نسل جدید جاده ها ” solar road ” ؛ جاده هایی با...

نسل جدید جاده ها ” solar road ” ؛ جاده هایی با صفحت خورشیدی

0 697

اين صفحات طوري ساخته شده اند كه مي توان سطح همه خيابان ها را با انها پوشاند،در اين صورت ميزان برقي توليد خواهد شد
جالب تر اينكه مي شود از اين برق توليد شده براي حركت دادن خودروهاي برقي استفاده كرد،به اين ترتيب كه يك گيرنده انرژي در سطح تحتاني خودروها و يك فرستنده انرژي رو سطح جاده ها نصب كرد.

مطالب مشابه

بدون نظر

پاسخی بنویسید